0898 796969

LẤY LẠI MẬT KHẨU
X

 

Kỹ năng bán hàng trên Facebook

354
 
 

Khóa học Kỹ năng bán hàng trên Facebook trang bị cho người học những kỹ năng để bán hàng trên cá nhân.

Bạn sẽ được học nhiều Module giúp bạn kinh doanh và buôn bán chuyên nghiệp dựa trên Friends list của mình.

 

Chương 1 - Chiến lược bán hàng Facebook thành công
 Bài 1 Tư duy bán hàng Facebook thành công  Demo 3 phút
 Bài 2 Những lỗi cần chú ý khi bán hàng FB  Demo 3 phút
Chương 2 - Cách tiếp cận khách hàng mục tiêu